Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7451 | รายที่ 7452 | รายที่ 7453 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7452 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้เล็กน้อย
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7516


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-13 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน และไปพบปะสังสรรค์กันที่บ้านหนองสองห้อง ม.2 ต.ลำคลอง สัมผัสเสี่ยงกับ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7418
14 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน และไปพบปะสังสรรค์กันที่บ้านหนองสองห้อง ม.2 ต.ลำคลอง สัมผัสเสี่ยงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7418 และเพื่อน อีก 2 คน
15 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน และไปพบปะสังสรรค์กันที่บ้านหนองสองห้อง ม.2 ต.ลำคลอง
16 กันยายน 2564 ตลอดวัน รับทราบผลการติดเชื่อโควิดรายที่ 7418 ให้ผลบวก จึงแยกกักตัว ป้องกันตนเอง
17 กันยายน 2564 ตลอดวัน อาการไข้เล็กน้อย เข้ารับการตรวจ PCR เชิงรุกที่พื้นที่บ้านหาดทอง ม.3
18 กันยายน 2564 ตลอดวัน - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 และรับเข้ารับการรักษาที่รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น