Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7452 | รายที่ 7453 | รายที่ 7454 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7453 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 7 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ และปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7370 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 กันยายน 2564 ผู้ป่วยพักอยู่บ้านพร้อมกับยายรวม 2 คน
4 กันยายน 2564 08.00 – 09.00 น. ผู้ป่วยไปดูโทรทัศน์ที่บ้านญาติ
4 กันยายน 2564 15.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นกับเพื่อนอีก 2 คน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7370 จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่บ้านญาติ
5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
6 กันยายน 2564 07.00 - 09.00 น. ผู้ป่วยไปทำบุญข้าวประดับดินที่วัดเทวาประสิทธิ์ ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับยาย แล้วกลับบ้าน
7 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
8 - 9 กันยายน 2564 15.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นกับเพื่อนอีก 2 คน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7370 จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่บ้านญาติ
9 กันยายน 2564 20.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีไข้ และปวดศีรษะ
10 - 11 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
12 กันยายน 2564 08.00 – 09.00 น. ผู้ป่วยไปดูโทรทัศน์ที่บ้านญาติ
12 กันยายน 2564 15.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นกับเพื่อนอีก 2 คน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7370 จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่บ้านญาติ
13 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
14 กันยายน 2564 15.00 - 17.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นกับเพื่อนอีก 2 คน ที่บ้านญาติ
15 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน และทราบว่าเพื่อนตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
16 กันยายน 2564 08.00 - 11.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK ที่รพ.ดอนจาน ผลไม่พบสารพันธุกรรม COVID-19
17 กันยายน 2564 ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน และทราบว่ายายตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
17 กันยายน 2564 09.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่หน่วยตรวจเชิงรุก วัดเทวาประสิทธิ์ ต.ม่วงนา และกลับไปกักตัวที่บ้าน
18 กันยายน 2564 10.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
18 กันยายน 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น