Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7456 | รายที่ 7457 | รายที่ 7458 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7457 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7285,7280,7279


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 กันยายน 2564 ทั้งวัน - อยู่บ้านกับครอบครัว
- ไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน
- ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด - 19 มาเล่นที่บ้าน (รายที่ 7285,7280,7279)
2 กันยายน 2564 ช่วงเข้า
17.00 น.
- อยู่บ้านกับครอบครัว
- ไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน
- ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด - 19 มาเล่นที่บ้าน (รายที่ 7285,7280,7279)
- ทานหมูกระทะร่วมกับคนในครอบครัว และเพื่อนบ้าน มีผู้ป่วยยืนยันโควิด- 19 (รายที่ 7285,7280) ร่วมทานด้วย
3-9 กันยายน 2564 ทั้งวัน - อยู่บ้านกับครอบครัว
- ไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน
- ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดมาเล่นที่บ้าน (รายที่ 7285,7280,7279)
10 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านกับครอบครัว
- ไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน
- ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดมาเล่นที่บ้าน (รายที่ 7285,7280,7279)
11 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
- ไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน
- อยู่บ้านกับครอบครัว
- ทราบว่า ยายของเพื่อนที่มาเล่นที่บ้านติดเชื้อโควิด (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233)
12 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่บ้านกับครอบครัว
13 กันยายน 2564 ทั้งวัน - อยู่บ้านกับครอบครัว
- ทราบว่าเด็กที่มาเล่นที่บ้านติดเชื้อโควิด - 19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7285,7280,7279)
14 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่บ้านกับครอบครัว
15 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
- อยู่บ้านกับครอบครัว
- รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ที่หมู่บ้าน ด้วยวิธี RT-PCR
16 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
11.00 น.
- กักตัวอยู่บ้านกับครอบครัว
- จนท. โทรรายงานผลการตรวจ RT-PCR = Inconclusive
- กักตัวอยู่บ้านกับครอบครัว
17 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
- รถ รพ.กาฬสินธุ์ ออกรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพร้อมกับคุณตา เนื่องจากไม่มีผู้ดูแล
- รับการตรวจหาเชื้อโควิดครั้งที่ 2
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น