Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7461 | รายที่ 7463 | รายที่ 7465 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7463 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลแกแปะ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานโรงงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : อาการ ไข้ ไม่รับกลิ่น และรับรสไม่ได้
ประวัติเสี่ยง ทำงานร่วมกับผู้ป่วยโควิดในโรงงาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3-4 กันยายน 2564 - ทำงานที่โรงงาน
5 กันยายน 2564 - ทำงานที่โรงงาน มีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด 2019
6-8 กันยายน 2564 - ทำงานที่โรงงาน ที่เดียวกันกับสามี
9-10 กันยายน 2564 ตลอดวัน มีอาการ ไข้ ไม่รับกลิ่น และรับรสไม่ได้ พักอยู่ที่พักตึกแถว แยกตัวจากสามี
11 กันยายน 2564 ตลอดวัน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอเล็กน้อย ตรวจATK ด้วยตนเอง ให้ผลบวก แยกตัวจากสามี
12 กันยายน 2564 ตลอดวัน พักอยู่ ที่พัก แยกกักตัวคนเดียว สวมหน้ากากตลอดเวลา
13 กันยายน 2564 - เข้ารับการตรวจโควิดที่รพ.ปิยะเวช บ่อวิน ผล ATK บวก แยกกักตัวที่พัก
14 กันยายน 2564 ตลอดวัน พักอยู่ที่พัก แยกกักตัวเอง มีอาการ ไข้ ไอ มีเสมหะ และ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
15 กันยายน 2564 ตอนเย็น เดินทางจากที่พัก จ.ชลบุรี โดยรถยนต์กระบะ นั่งที่กระบะ สวมหน้ากาก ป้องกันตนเองตลอดเวลา กระทั่งถึง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อมารักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
16 กันยายน 2564 ตลอดวัน เข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์โดยใช้ผลตรวจรับรองจาก รพ.ปิยะเวช บ่อวิน และรพ.กาฬสินธุ์ส่งตรวจโควิด ด้วยวิธี RT-PCR
17 กันยายน 2564 ตลอดวัน. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น