Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7470 | รายที่ 7471 | รายที่ 7472 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7471 เขาวง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 35 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเขาวง ประกอบอาชีพ ช่างไฟฟ้า อำเภอ/เขตสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 15/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
18 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
18 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ศูนย์แรกรับองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์
19 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น