Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7480 | รายที่ 7484 | รายที่ 7488 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7484 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีเสมหะ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 กันยายน 2564 ผู้ป่วยพักที่หอพัก D-E Condo complex ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
6 กันยายน 2564 10.00 - 11.00 น. ผู้ป่วยไปกินข้าวที่ห้องเพื่อนในหอพักเดียวกัน (1 คน)
6 กันยายน 2564 11.00 น. ผู้ป่วยกลับห้องพัก ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
7 กันยายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปทำงานส่งอาจารย์ที่ห้องเพื่อนในหอพักเดียวกัน ผู้ป่วยกลับห้องพัก ไม่ได้ออกไปไหน
7 กันยายน 2564 18.00 น. เพื่อนมากินข้าวด้วยที่ห้องพัก 2 คน
8 กันยายน 2564 18.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่หอพัก D-E Condo complex ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
8 กันยายน 2564 18.00 น. ผู้ป่วยกินข้าวกับเพื่อนที่ห้องพัก 3-4 คน
9 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่ห้องพัก ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
10 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
10 กันยายน 2564 18.00 น. แฟนผู้ป่วยมาหาที่ห้องพัก ไม่ได้ออกไปไหน
11 กันยายน 2564 10.00 น.-13.30 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ไปถ่ายงานที่เขต ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับเพื่อน 7 คน
11 กันยายน 2564 13.30 น.-14.00 น. ผู้ป่วยพร้อมเพื่อนไปกินข้าวที่ร้านเช็กอิน อ.นามน
11 กันยายน 2564 14.30 น. ผู้ป่วยถ่ายงานต่อที่หอพักและไม่ได้เดินทางออกไปไหน
12 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
12 กันยายน 2564 09.00 น. แฟนเดินทางมาหา จาก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ แฟนมีอาการไข้ต่ำๆ
13-14 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
15 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
15 กันยายน 2564 13.00 น. ขับรถออกไปกดเงินกับเพื่อน 2 คน ที่ตู้หน้าโรงจอดรถ ม.กาฬสินธุ์
16 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก ไม่ได้เดินทางออกไปไหน(เรียนออนไลน์)
16 กันยายน 2564 15.30 น. ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก ไม่ได้เดินทางออกไปไหน(เรียนออนไลน์)
17 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ห้องพัก ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
17 กันยายน 2564 18.00 น. ทำกับข้าวทานเองที่ห้องพักพร้อมเพื่อนรวม 7 คน
18 กันยายน 2564 11.00 น. ผู้ป่วยออกไปซื้อส้มตำ ที่ร้านค้าใกล้หอพัก เข้ามากินกับเพื่อน 3 คน แฟนบอกว่าจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
18 กันยายน 2564 18.00 น. ผู้ป่วยพาแฟนไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่คลินิกแห่งหนึ่งใน อ.สมเด็จ ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อโควิด-19
18 กันยายน 2564 18.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาลสมเด็จ ขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลไม่พบเชื้อโควิด-19 นัดตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 19 ก.ย.64 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำให้กักตัวที่หอพัก
19 กันยายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
19 กันยายน 2564 12.00 น. เดินทางกลับไปกักตัวต่อที่ห้องพัก ไม่ได้ออกไปไหน
20 กันยายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จโทรแจ้งผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19
20 กันยายน 2564 09.25 น. โรงพยาบาลสมเด็จประสานโรงพยาบาลสามชัยออกรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 มีผลทางห้องปฏิบัติการ ประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย
20 กันยายน 2564 12.00 น. โรงพยาบาลสามชัยออกรับผู้ป่วย ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น