Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7512 | รายที่ 7513 | รายที่ 7516 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7513 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7452


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-16 กันยายน 2564 ตลอดวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว อีก 4 คน รวม ผู้ป่วย 7452
17 กันยายน 2564 ตลอดวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว อีก 4 คน รวมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7452 เป็นกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7418 โดยให้ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7452 แยกกักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด - 19
18 กันยายน 2564 ช่วงเช้าและตลอดวัน เดินทางกลับไปภูมิลำเนา หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปคนเดียว แยกกักตัวที่เถียงนาส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ได้การติดต่อจากผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7452 ว่าป่วยติดเชื้อโควิด - 19 และเข้ารับการรักษา
19 กันยายน 2564 ช่วงเช้าและตลอดวัน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ได้รับการติดต่อจาก จนท.ควบคุมโรคฯ รพ.สต.บ้านสะอาดนาทม ให้เดินทางกลับเข้ามาที่พักคอยโรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลลำคลอง สวมหน้ากากอนามัยและเดินทางด้วยรถจักยานยนต์มาคนเดียว
20 กันยายน 2564 ช่วงเช้า และตลอดวัน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ที่ PCU เมืองกาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถจักยานยนต์ไปด้วยตนเอง เมื่อตรวจเสร็จเดินทางกลับ และเข้ากักตัวที่ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลลำคลอง ยังมีอาการไข้ ไอ
21 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 รพ.กส.มารับเข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยใน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น