Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7513 | รายที่ 7516 | รายที่ 7518 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7516 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 54 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอแห้งๆ ปวดศรีษะไม่มีไข้ ไม่มีน้ำมูก คัดจมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยโควิด -19 ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7584


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-22/9/64 02.00-06.00น.
-06.00 -02.00น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
-อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
23/9/64 02.00-06.00น.
06.00 -07.00 น
07.00-02.00น.
ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
- ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7615 มาซื้อของที่ร้าน
- เปิดร้านขายของชำที่บ้าน
24/9/64 02.00-06.00น.
06.00 -12.00 น
12.00-02.00น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
-อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ มีอาการไอแห้ง ๆ ปวดศีรษะ ไม่มีไข้ ไม่มีน้ำมูก คัดจมูก
-เปิดร้านขายของชำอยู่ที่บ้าน
25/9/64 02.00-06.00น.
06.00 -02.00น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
-อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
26/9/64 02.00-06.00น.
06.00 -08.00 น
08.00น-11.00 น.
11.00-02.00น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
-อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
-มาตรวจโควิด 19 ที่ รพ.สต.แกเปะ
-อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
27/9/64 02.00-06.00 น.
06.00 -10.00 น
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
-อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
-ผลตรวจโควิด 19 พบติดเชื้อ
- รพ.กาฬสินธุ์ รับเข้ารักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น