Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7516 | รายที่ 7518 | รายที่ 7519 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7518 ร่องคำ

เพศ หญิง อายุ 9 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้
ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันจังหวัดขอนแก่น


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 - 16 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่กับยายและพี่สาวที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
17 กันยายน 2564 08.00 น. มีญาติ (ผู้ป่วยยืนยันจังหวัดขอนแก่น) ได้เดินทางกลับมาจากจังหวัดขอนแก่น และร่วมพักอาศัยอยู่ในบ้านพักหลังเดียวกันในพื้นที่ ม.11 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
17 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่กับยายและพี่สาวที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
18 - 19 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่กับยายและพี่สาวที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
20 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่กับยายและพี่สาวที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
20 กันยายน 2564 14.00 น. ญาติ (ผู้ป่วยยืนยันจังหวัดขอนแก่น) โทรมาแจ้งว่าผลตรวจพบเชื้อ COVID-19
20 กันยายน 2564 กักตัวที่บ้านกับยายและพี่สาวที่บ้านพักอาศัย
21 กันยายน 2564 10.30 น. เดินทางกับยายและพี่สาวเข้ามารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK ที่โรงพยาบาลร่องคำ ผล Positive
21 กันยายน 2564 10.50 น. ส่งตรวจ PCR เพื่อยืนยันผลตรวจที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
21 กันยายน 2564 11.30 น. Admit รอผลที่ห้อง AIIR ณ โรงพยาบาลร่องคำ
21 กันยายน 2564 19.30 น. โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจ พบสารพันธุกรรม COVID-19 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น