Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7523 | รายที่ 7524 | รายที่ 7527 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7524 นาคู

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 8 ปี ภูมิลำเนาอำเภอนาคู ประกอบอาชีพ ในปกครอง อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด ชลบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 20/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ หนาวสั่น เหนื่อยเพลีย ไอแห้งๆ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
21 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
21 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
21 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น