Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7556 | รายที่ 7557 | รายที่ 7558 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7557 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ธุระกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ไม่มีประวัติรับวัคซีน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-14 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่บ้าน -ขายสินค้าอยู่ที่บ้าน
15 กันยายน 2564 16.00 น. -เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับแฟน (ผู้ป่วยรายที่ 7474) ที่ห้องพัก
15 กันยายน 2564 17.00-18.30 น. -ไปห้างเซนทรัลกับแฟน(ผู้ป่วยรายที่ 7474) โดยรถยนต์ส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
15 กันยายน 2564 18.30-21.00 น. - ไปตลาดต้นตาลกับแฟน เพื่อซื้อของใช้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
15 กันยายน 2564 21.00 น. - เดินทางกลับอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
15 กันยายน 2564 22.00 น. - เดินทางถึงบ้านอำเภอหนองกุงศรี และทราบว่าเพื่อนของแฟนมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
16 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหนกับแฟน 2 คน
17 กันยายน 2564 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
17 กันยายน 2564 13.00น. -ประสาน จนท.รพ.สต หนองกุงเผือก เพื่อแจ้งประวัติเสี่ยง และขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด และกักตัวอยู่ที่บ้าน
18 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
19 กันยายน 2564 ช่วงเช้า -กักตัวอยู่ที่บ้าน
19 กันยายน 2564 13.00-15.00 น. -เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และกลับมากักตัวที่บ้าน
20 กันยายน 2564 10.00 น. -เดินทางไปส่งแฟนเข้ารับการรักษาโควิด ที่ รพ.หนองกุงศรี และกลับมากักตัวที่บ้าน
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -มีอาการไข้สูง 39.5 ได้รับประทานยาลดไข้ แล้วอาการดีขึ้น และกักตัวอยู่ที่บ้าน
22 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่ที่บ้าน
23 กันยายน 2564 ช่วงเช้า -กักตัวอยู่ที่บ้าน
23 กันยายน 2564 13.00 น. -เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี รอบที่2 และกลับมากักตัวที่บ้าน
24 กันยายน 2564 07.30น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
24 กันยายน 2564 10.30 น. -เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น