Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7571 | รายที่ 7572 | รายที่ 7573 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7572 สหัสขันธ์

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบล- อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ ไอแห้งๆ
โรคประจำตัว : เก๊าท์ ไทรอยด์
ประวัติเสี่ยง 14 วันก่อนเริ่มป่วยอาศัยอยู่บ้าน มีประวัติเดินทางไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้เดินทางไปหาปลาเขื่อนลำปาวในเขตอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-14 ก.ย.64 06.00 น.-17.00น. - เดินทางด้วยรถยนต์ไปหาปลา (ยกสะดุ้ง) ร่วมกับเพื่อนบ้านจำนวน 8 คน ริมเขื่อนลำปาว ในเขตตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
6-14 ก.ย.64 18.00 น. - กลับมาบ้าน
15 ก.ย.64 06.00 น. - ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
15 ก.ย.64 09.00 น. -เดินทางไปติดต่อสำนักงานที่ดินในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กับญาติ 7 คน
15 ก.ย.64 13.00 -13.30น. -เดินทางไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ – เดินทางกลับบ้าน
16 ก.ย. 64 06.00 น.-16.00 น. - เดินทางไปด้วยรถยนต์ พร้อมกับเพื่อนบ้านอีก 6 คน ไปเก็บเห็ด ที่ภูเขาในเขตบ้านดินจี่ อำเภอคำม่วง – เดินทางกลับบ้าน
17 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้านพัก
18 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน 16.36 น. -เริ่มมีอาการไข้
18 ก.ย.64 16.36 น. -เดินทางไปรับการรักษาที่ รพ.สหัสขันธ์ ที่คลินิก ARI ด้วยอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ไอแห้งๆ และได้รับการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น (ATK) ไม่พบเชื้อ (Negative) ได้รับยาแล้วกลับบ้าน
19-20 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน
21 ก.ย.64 06.00 น. 07.00 น.-11.00 น. -ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
21 ก.ย.64 07.00 น.-11.00 น. -เดินทางไปทำบุญตักบาตรประเพณีบุญข้าวสาก ที่วัดบ้านถ้ำปลา ม.11 ตำบลสหัสขันธ์
22 ก.ย.64 09.00 น.-12.00 น. -พาหลานชายไปเล่นที่บ้านของเพื่อนบ้าน
23 ก.ย.64 09.30 น . -เดินทางไปหาปลา(ยกสะดุ้ง) ริมเขื่อนลำปาวอำเภอสหัสขันธ์
23 ก.ย.64 12.00 น. -น้องสาว (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7573) โทรแจ้งให้เข้ามารับการตรวจคัดโควิด19 เนื่องจากน้องสาว มีผลการตรวจโควิดเบื้องต้น(ATK) พบเชื้อ(positive)
23 ก.ย.64 12.30 น. - เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ผลตรวจพบ สารพันธุกรรมเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น