Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7572 | รายที่ 7573 | รายที่ 7574 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7573 สหัสขันธ์

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบล- อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง 14 วันก่อนเริ่มป่วยอาศัยอยู่บ้าน มีประวัติเดินทางไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้เดินทางไปหาปลาเขื่อนลำปาวในเขตอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-14 ก.ย.64 06.00 น.-17.00น. 18.00 น. - เดินทางด้วยรถยนต์ไปหาปลา (ยกสะดุ้ง) ร่วมกับเพื่อนบ้านจำนวน 8 คน ริมเขื่อนลำปาว ในเขตตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
6-14 ก.ย.64 18.00 น. - กลับมาบ้าน
15 ก.ย.64 06.00 น. - ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่บ้าน -นั่งรถยนต์ร่วมเดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กับพี่สาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7572) พร้อมญาติ รวม 7 คน -เดินทางไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ – เดินทางกลับบ้าน
15 ก.ย.64 09.00 น. -นั่งรถยนต์ร่วมเดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กับพี่สาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7572) พร้อมญาติ รวม 7 คน
15 ก.ย.64 13.00 -13.30น. -เดินทางไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ – เดินทางกลับบ้าน
16 ก.ย. 64 06.00 น.-16.00 น. - เดินทางไปด้วยรถยนต์ พร้อมกับเพื่อนบ้านอีก 6 คน ไปเก็บเห็ด ที่ภูเขาในเขตบ้านดินจี่ อำเภอคำม่วง – เดินทางกลับบ้าน
17 ก.ย. 64 06.00 น.-16.00น. -เดินทางไปหาปลาที่เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ ตลอดทั้งวัน - เดินกลับบ้าน
17 ก.ย. 64 18.00 น. -นำปลาที่ได้ไปขายในหมู่บ้านถ้ำปลา ม.11 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์
18-20 ก.ย.64 06.00 น.- 16.00น. -เดินทางไปหาปลาที่เขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์ ตลอดทั้งวัน- กลับบ้าน
21 ก.ย.64 06.00 น.-10.00 น. -อยู่ที่บ้านเตรียมของไปทำวัด
21 ก.ย.64 11.00 น.-12.00 น. -เดินทางไปวัดร่วมประเพณีบุญข้าวสาก ที่วัดบ้านถ้ำปลา ตำบลสหัสขันธ์ –กลับบ้าน
22 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ครั่นเนื้อครั่นตัว
22 ก.ย.64 18.00 น. -ไปซื้อหมูกระทะร้านในหมู่บ้านถ้ำปลา ม.11
23 ก.ย.64 09.30 น . -เดินทางไปรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ผลตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น