Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7575 | รายที่ 7577 | รายที่ 7578 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7577 สหัสขันธ์

เพศ ชาย อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบล- อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง 14 วันก่อนเริ่มป่วยอาศัยอยู่บ้าน มีประวัติเดินทางไปขายของในเขตตลาดหนองสอ อำเภอเมือง และตลาดอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ห้องเช่าในเขตบ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
19.00 น. - ได้เดินทางไปร่วมงานวันเกิดญาติพร้อมกับภรรยาและลูกชาย ที่บ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้สัมผัส 6 คน
11-12 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ห้องเช่าในเขตบ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
13 ก.ย. 64 08.00 น. - เดินทางไปด้วยรถยนต์พร้อมภรรยา ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จุดให้บริการฉีดวัคซีน ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
13.00 น. - แวะเติมแก๊สหุงต้มที่ปั๊มแก๊ส อำเภอสหัสขันธ์
13.30 น . -เดินทางไปบ้านญาติที่บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์-กลับบ้าน
14-15 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ยาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่7572) บ้านถ้ำปลา หมู่11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ก.ย.64 15.00 น. -เดินทางไปขายขนมกุยช่ายที่ตลาดหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่ห้องเช่าในเขตบ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้ทราบข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในตลาดบ้านหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -เดินทางมาพักอยู่อาศัยบ้านถ้ำปลา หมู่11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -เริ่มมีอาการไข้ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก ถ่ายเหลว ซื้อยาทานเองที่บ้าน
20 ก.ย.64 10.00 น. -แวะไปเอาข้าวต้มที่บ้านญาติ บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
10.20 น. -แวะไปเอาข้าวต้มที่บ้านญาติ บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
21-23ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยห้องเช่าที่บ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
24 ก.ย.64 09.30 น - เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ผลตรวจพบ สารพันธุกรรมเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น