Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7577 | รายที่ 7578 | รายที่ 7580 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7578 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 67 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง/เก๊าซ์/โลหิตจาง/ผู้พิการทางสายตา
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-15 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน ไม่ได้ไปไหน
16 กันยายน 2564 21.30 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปทำธุระที่ จ.นนทบุรี พร้อมกับภรรยา ลูกสาว และเพื่อนลูกสาว
17 กันยายน 2564 04.30 น. ผู้ป่วยเดินทางถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี
17 กันยายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปกับภรรยาทำธุระที่สมาคมสมัชชาคนตาบอด จ.นนทบุรี
17 กันยายน 2564 08.40 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับภูมิลำเนา จ.กาฬสินธุ์ พร้อมครอบครัวรวม 4 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว
17 กันยายน 2564 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับถึงบ้าน
18 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน ไม่ได้ไปไหน
19 กันยายน 2564 10.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมกับภรรยา ในหมู่บ้าน
20-23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน ไม่ได้ไปไหน
24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน และมีน้ำมูก
24 กันยายน 2564 10.00 -11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมครอบครัวรวม 4 คน และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล
25 กันยายน 2564 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
25 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น