Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7581 | รายที่ 7582 | รายที่ 7583 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7582 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 34 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานร้านค้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7581 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-15 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านกับครอบครัวรวม 4 คน
11-15 กันยายน 2564 08.30 – 20.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ร้านอ้อยบิวตี้ สาขาใหญ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน รวม 4 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว หลังเลิกงานกลับบ้าน
16 กันยายน 2564 08.30 – 18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ร้านอ้อยบิวตี้ สาขาใหญ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวคนเดียว หลังเลิกงานกลับบ้าน
16 กันยายน 2564 21.30 น. ผู้ป่วยเดินทางพาพ่อและแม่ไปทำธุระที่ จ.นนทบุรี พร้อมกับน้องสาว รวม 4 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว
17 กันยายน 2564 04.30 น. ผู้ป่วยเดินทางถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี
17 กันยายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเดินทางพาพ่อและแม่ไปทำธุระต่อ ที่สมาคมสมัชชาคนตาบอด จ.นนทบุรี
17 กันยายน 2564 08.40 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมครอบครัวรวม 4 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว
17 กันยายน 2564 16.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับถึงบ้าน
18 - 23 กันยายน 2564 08.30 – 20.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ร้านอ้อยบิวตี้ สาขาใหญ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน รวม 4 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว หลังเลิกงานกลับบ้าน
24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านกับครอบครัวรวม 4 คน
24 กันยายน 2564 00.00 - 00.00 น. ผู้ป่วยทราบว่าแม่ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK จึงเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมครอบครัว รวม 4 คนและกลับไปกักตัวรอฟังผลที่บ้าน
25 กันยายน 2564 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
25 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น