Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7584 | รายที่ 7585 | รายที่ 7586 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7585 สหัสขันธ์

เพศ ชาย อายุ 1 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง 14 วันก่อนเริ่มป่วยประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ในเขตตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ห้องเช่าในเขตบ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์กับผู้ปกครอง
19.00 น. - ได้เดินทางไปร่วมงานวันเกิดญาติพร้อมกับผู้ปกครอง ที่บ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
11-12 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ห้องเช่าในเขตบ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์กับผู้ปกครอง
13 ก.ย. 64 08.00 น. - เดินทางด้วยรถยนต์กับผู้ปกครองไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จุดให้บริการฉีดวัคซีน ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
13.30 น . -เดินทางแวะบ้านญาติที่บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์-กลับบ้าน
14-16 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่ที่บ้านยาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่7572) บ้านถ้ำปลา หมู่11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่ห้องเช่าในเขตบ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
18-21 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่อาศัยบ้านถ้ำปลา หมู่11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ก.ย.64 09.00 น.-12.00น. -ยายพาไปเล่นที่บ้าน เพื่อนบ้านในหมู่บ้านถ้ำปลา หมู่11 ต.สหัสขันธ์
23ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน. -พักอาศัยห้องเช่าที่บ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
24 ก.ย.64 11.00 น. - เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ผลตรวจพบ สารพันธุกรรมเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น