Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7587 | รายที่ 7588 | รายที่ 7589 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7588 สหัสขันธ์

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบล- อำเภอสหัสขันธ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง 14 วันก่อนเริ่มป่วยอาศัยอยู่บ้าน มีประวัติเดินทางไปขายของในเขตตลาดหนองสอ อำเภอเมือง และตลาดอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้เดินทางไปหาปลาเขื่อนลำปาวในเขตอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ห้องเช่าในเขตบ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
19.00 น. - ได้เดินทางไปร่วมงานวันเกิดญาติพร้อมกับสามีและลูกชาย ที่บ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้สัมผัส 6 คน
11-12 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ห้องเช่าในเขตบ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
13 ก.ย. 64 08.00 น. - เดินทางไปด้วยรถยนต์ พร้อมสามีและลูก ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จุดให้บริการฉีดวัคซีน ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
13.00 น. - แวะเติมแก๊สหุงต้มที่ปั๊มแก๊ส อำเภอสหัสขันธ์
13.30 น . -เดินทางเอาแวะบ้านญาติที่บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์-กลับบ้าน
14 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่7572) บ้านถ้ำปลา หมู่11 ตำบล สหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
15 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -เดินทางด้วยรถยนต์ไปหาปลา (ยกสะดุ้ง) กับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7573 และเพื่อนบ้านอีกจำนวน 6 คน ริมเขื่อนลำปาวในเขตอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ก.ย.64 15.00 น. -เดินทางไปขายขนมกุยช่ายที่ตลาดหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยอยู่ห้องเช่าในเขตบ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้ทราบข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในตลาดบ้านหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -เดินทางมาพักอยู่อาศัยบ้านถ้ำปลา หมู่11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -เริ่มอาการไข้ ซื้อยาทานเองที่บ้าน
20 ก.ย.64 10.00 น. -แวะไปเอาข้าวต้มที่บ้านญาติ บ้านสว่าง ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
10.20 น. -เดินทางกลับบ้านห้องเช่าที่บ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
10.20 น. -เดินทางกลับบ้านห้องเช่าที่บ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
21-23ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอาศัยบ้านห้องเช่าที่บ้านหนองผ้าอ้อม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
-ได้ทราบว่าแม่(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่7572) และน้า (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7573) ตรวจพบเชื้อโควิด-19
24 ก.ย.64 11.00 น. - เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ผลตรวจพบ สารพันธุกรรมเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น