Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7590 | รายที่ 7591 | รายที่ 7593 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7591 ท่าคันโท

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 18 ปี ภูมิลำเนาอำเภอท่าคันโท ประกอบอาชีพ นักศึกษา อำเภอ/เขตตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 20/09/2564
ด้วยอาการ : ไอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
25 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
23 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสูงเนิน
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว เทศบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
25 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น