Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7593 | รายที่ 7594 | รายที่ 7595 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7594 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 8 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ต่ำๆ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสชิดใกล้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยืนยัน รายที่ 7584


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-20 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับครอบครัว เล่นกับพี่ ๆ น้อง ๆ ในบ้าน มีบางครั้งไปเล่นที่บ้านลุง ในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
21 กันยายน 2564 08.00-08.30 น. 09.00-11.00 น. 11.00-14.00 น. 14.00-14.30 น. 14.30-18.00 น. 18.00-18.15 น. 19.45 -24.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำบุญที่วัดกับบุคคลในครอบครัว พร้อมญาติ ทั้งหมด 6 คน ผู้ป่วยใส่หน้ากากตลอดเวลา ไม่ได้ขึ้นบนศาลาวัดเนื่องจากมีคนมาร่วมทำบุญมาก จึงปูเสื่อถวายของเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่บริเวณข้างกำแพงวัดที่เก็บอัฐิ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงเดินทางกลับบ้าน ผู้ป่วยเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นร่วมกับครอบครัวและญาติๆ โดยรถยนต์กระบะของครอบครัว ผู้ป่วยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถ และมีผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7584 และรายที่ 7583 และ 7587 ร่วมเดินทางไปด้วย ผู้ป่วยและครอบครัวแวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านจ้วดคาเฟ่ นั่งซุ้มเฉพาะครอบครัว ขณะนั่งซุ้มอาหารไม่สวมหน้ากากอนามัย ซุ้มอาหารเป็นที่นั่งกินเป็นกลุ่มใครกลุ่มมัน ผู้ป่วยและครอบครัวเดินทางไปแวะร้าน Very good cafe ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผู้ป่วยและครอบครัวเดินทางกลับ ถึงกาฬสินธุ์แวะซื้อเนื้อย่างร้านพร้อมพันธ์ ผู้ป่วยและครอบครัวเดินทางถึงบ้าน แล้วนั่งรถยนต์ส่วนตัวไปญาติ(ผู้ป่วยโควิดติดเชื้อยืนยัน รายที่ 7587) ไปตัดผมที่ร้านเสริมสวย หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะอยู่ในร้านไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และมีชาวบ้านในหมู่บ้านนำเห็ดมาขายในร้านมีการพูดคุยกันประมาณ 20 นาที ผู้ป่วยพร้อมญาติเดินทางกลับมายังบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
22 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับครอบครัว เล่นกับพี่ ๆ น้อง ๆ ในบ้าน มีบางครั้งไปเล่นที่บ้านลุง ในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
23 กันยายน 2564 06.00-12.00 น. 12.00-16.00 น. 16.00-17.00 น. 17.00-24.00 น. ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ป่วยร่วมเดินทางไปทำธุระที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสงเปลือย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมย่า(ผู้ป่วยโควิดยืนยัน รายที่ 7584 ) และญาติอีก 2 คน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ผู้ป่วยพร้อมคณะเดินทางต่อไปซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายในร้านที่ร้านกิฟฟารีน สาขากาฬสินธุ์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ผู้ป่วยพร้อมคณะเดินทางต่อไปที่ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 เพราะญาติต้องการตรวจหาเชื้อโควิด แต่ทางศูนย์สุขภาพชุมชน 1 ได้ปิดรับบริการตรวจหาเชื้อแล้ว ญาติจึงได้พากันไปรับประทานก๊วยจั้บที่ร้านหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน 1 .ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยพร้อมคณะเดินทางต่อไปซื้อของที่ร้านอ้อยบิวตี้ เพื่อซื้อสินค้ามาจำหน่ายที่ร้าน ใช้เวลา 30 นาที ผู้ป่วยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังคลินิกหมอพลรัตน์เพื่อซื้อยารักษาโรคผิวหนังให้มารดา ใช้เวลา 15 นาที ผู้ป่วยพร้อมคณะเดินทางไปซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ร้านระเบียบเภสัชโดยให้เป็นญาติเป็นคนลงไปซื้อ ส่วนย่า (ผู้ป่วยโควิดยืนยัน รายที่ 7584 ) กับตัวผู้ป่วยนั่งรออยู่ภายในรถยนต์ เพื่อเอาไปตรวจให้คนในครอบครัวเนื่องจากเมื่อวาน(วันที่ 22 กันยายน 2564) มีญาติที่มีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกายมาหาที่บ้าน และมีการสัมผัสใกล้ชิดกันกับมารดา และรับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัว เสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน ผู้ป่วยพักที่ร้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ *หมายเหตุ: ผู้ป่วยและคณะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ลงจากรถยนต์ ยกเว้นตอนรับประทานอาหาร ผู้ป่วยพร้อมบุคคลในครอบครัวได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจเบื้องต้น ผลการตรวจพบว่า ย่า(ผู้ป่วยโควิดยืนยัน รายที่ 7584 ) กับญาติ 1 คน (ผู้ป่วยโควิดยืนยัน รายที่ 7583 ) มีผลการตรวจพบเชื้อ จึงประสานมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะเพื่อดำเนินการส่งตรวจยืนยัน ผู้ป่วยพร้อมญาติกักตัวอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพร้อมญาติกักตัวอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ญาตินำชุดตรวจโควิดเบื้องต้นที่ซื้อมาใหม่ทำการตรวจหาเชื้อโควิดให้ผู้ป่วย ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด - 19
25 กันยายน 2564 08.30-11.00 น. 11.00-24.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกลุ่มเสี่ยงด้วยกัน รวม 5 คนโดยผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เสร็จแล้วเดินทางกลับที่พักบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ป่วยกักตัวสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
26 กันยายน 2564 06.00-10.00 น. 10.00 น. ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น