Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7595 | รายที่ 7596 | รายที่ 7597 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7596 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 41 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ช่างเสริมสวย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยสัมผัสผู้ป่วยโควิดยืนยันรายที่ 7600


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-16 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
17 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สามี(ผู้ป่วยโควิดยืนยันรายที่ 7600 )ของผู้ป่วย มีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย หนาวสั่น
18 กันยายน 2564 17.00 -18.00 น. ผู้ป่วยพาสามี(ผู้ป่วยโควิดยืนยันรายที่……7600……) ไปรับการรักษาที่คลินิกพยาบาลใน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ เนื่องจากสามีมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย หนาวสั่น แล้วเดินทางกลับที่บ้านพัก
19 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
20 กันยายน 2564 15.00 -16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปพบปะญาติที่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการรับประทานอาหารร่วมกันกับคนในบ้าน หลังรับประทานอาหารเสร็จผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอแห้งๆ ผู้ป่วยซื้อกับข้าวที่บริเวณที่ขายอาหารหน้าวัดโพธิ์ศรีสะอาด
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยมีอาการไม่สบาย ไอ จึงพักอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้ร่วมไปทำบุญที่วัด และไม่ได้เดินทางไปไหน
22 กันยายน 2564 16.00 – 24.00 น. ผู้ป่วยกับสามี(ผู้ป่วยโควิดยืนยันรายที่…7600……) เดินทางไปพบปะกับญาติที่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สามีมีการพูดคุยและหยอกล้อกันกับ เจ้าของบ้าน(ผู้ป่วยโควิดยืนยันรายที่ 7584) ส่วนตนเองได้ร่วมรับประทานส้มตำกับคนในบ้านอีก 2 ราย(ผู้ป่วยโควิดยืนยัน รายที่ 7587 และ ผู้ป่วยโควิดยืนยันรายที่…7599……) ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
23 กันยายน 2564 16.00 น. ญาติ ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิดยืนยัน รายที่…7599…. ได้โทรศัพท์แจ้งว่า มีญาติที่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดตรวจเบื้องต้นพบติดเชื้อโควิด จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยจึงเริ่มกักตัวสังเกตอาการตนเองพร้อมครอบครัว
24 กันยายน 2564 08.30-11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 พร้อมกับญาติที่มีผลตรวจเบื้องต้นว่าติดเชื้อโควิด จำนวน 5 คน โดยรถยนต์ส่วนตัวเสร็จแล้วเดินทางกลับที่พักบ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ป่วยกักตัวสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
25 กันยายน 2564 06.00-10.00 น. ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น