Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7606 | รายที่ 7607 | รายที่ 7609 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7607 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 3 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ที่ระบาดในตำบลเชียงเครือ ผู้ป่วยยืนยันรายทึ่ 7584


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-20 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน ครอบครัว มี 7 คน
21ก.ย.64 08.30น.-16.00น. - ผู้ป่วยเดินทางไปขอนแก่นพร้อมครอบครัว 7 คน
22-24 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน ครอบครัวมี 7 คน ปู่ ย่า มีอาการ ไอ ซื้อชุดตรวจ มาตรวจ ผล พบเชื้อ จึงให้ผู้ป่วยกักที่บ้านป้า
25 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านป้า
26 ก.ย. 64 08.30 น. -11.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน พักที่บ้าน
27 ก.ย. 2564 10.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น