Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7609 | รายที่ 7615 | รายที่ 7618 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7615 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานเทศบาล EMS ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสภรรยาที่เป็นผู้ป่วยโควิด 19 รายที่ 7615


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-18/9/64 02.00-06.00น.
06.00-08.00น
08.00-04.00น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
-อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
-ทำงาน EMS
19/9/64 02.00-06.00น.
06.00 -02.00น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
- อยู่บ้าน หยุดทำงานมีเพื่อนบ้านมาเล่นที่บ้าน
- อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
20/9/64 02.00-06.00น.
06.00-08.00น
08.00-02.00น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
- อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
- ทำงาน EMS
21-22/9/64 02.00-06.00น.
06.00-08.00น
08.00-04.00น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
- อยู่บ้าน
- ทำงาน EMS
23/9/64 02.00-06.00น.
06.00-02.00น
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
-อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
24/9/64 02.00-06.00น.
06.00-08.00น
08.00-02.00น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
- ทำงาน EMS
- อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
25/9/64 02.00-06.00น.
06.00-02.00น
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
- อยู่บ้าน เปิดร้านขายของชำ
- ภรรยามาตรวจโควิด 19
26/9/64 02.00-06.00น. ทั้งวัน - ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง กับภรรยาและเพื่อนบ้านอีก 2 คน
- ผลตรวจภรรยา พบว่าภรรยาพบเชื้อโควิด 19
27/9/64 ทั้งวัน -กักตัวอยู่บ้าน
28/9/64 09.00-13.00น.
13.00-16.00น.
-กักตัวอยู่บ้าน
- มาตรวจโควิด 19 ที่ รพ.สต.แกเปะ
29/9/64 ทั้งวัน กักตัวอยู่บ้าน
- รพ.กาฬสินธ์ แจ้งผลตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น