Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7615 | รายที่ 7618 | รายที่ 7619 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7618 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 9 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสชิดใกล้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยืนยัน 7618


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นอยู่ในบ้านและเพื่อนข้างบ้าน
26 กันยายน 2564 09.00-10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่ตลาดนัดชุมชนแกเปะ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เสร็จแล้วเดินทางกลับมากักตัวสังเกตอาการต่อที่บ้าน
27 กันยายน 2564 06.00-10.00 น. 11.00 น. ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น