Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7618 | รายที่ 7619 | รายที่ 7620 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7619 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 73 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอแห้งๆ เจ็บคอ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสชิดใกล้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยืนยัน รายที่ 7564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-20 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งวัน
21 กันยายน 2564 06.00-18.00 น. ไปทำบุญที่วัดสะอาดโพธิ์ศรี สวดมนต์อยู่ที่วัดทั้งวัน สวมหน้ากากอนามัยตลอด ตอนเที่ยงรับประทานอาหารด้วยกัน 3 คน กับเพื่อนที่วัด ถอดหน้ากากอนามัย
22-23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งวัน
24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน 11.00น. กักตัวอยู่บ้าน เนื่องจากทราบว่าหลานชายร่วมบ้าน ติดเชื้อโควิด เป็นผู้ป่วยยืนยัน 7564 น้องสาวนำหลานอายุ 9 เดือน มาฝากดูแล ประมาณ 30 นาที
25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ในบ้าน
26 กันยายน 2564 09.00-10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่ตลาดนัดชุมชนแกเปะ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เสร็จแล้วเดินทางกลับมากักตัวสังเกตอาการต่อที่บ้าน
27 กันยายน 2564 06.00-10.00 น. 11.00 น. ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น