Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7619 | รายที่ 7620 | รายที่ 7621 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7620 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน รายที่ 7584


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14-21 กันยายน 64 - ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านพัก
22 กันยายน 64 06.30-13.00น. 13.00-06.00น. - ไปสวนน้องสาว ไม่ได้สัมผัสกัน
-อยู่บ้าน
23 กันยายน 64 - 06.00-17.00น. 17 .00น. 17.00-06.00น. - ไปบ้านผู้ติดเชื้อรายที่ 7584 ซึ่งต่อมาเป็นผู้ได้รับแจ้งว่าติดเชื้อโควิด 19
- ได้รับแจ้งว่าบ้านหลังที่ไปติดเชื้อ
- กักตัวอยู่บ้าน
24 กันยายน 64 -ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้าน
26 กันยายน 64 06.00-09.00 น. -กักตัวอยู่ที่บ้าน ไปรับการตรวจโควิด 19 ที่รพ.สต. แกเปะ กักตัวอยู่ที่บ้าน
27 กันยายน 64 06.00-10.00น.
10.00-14.00น
-กักตัวอยู่ที่บ้าน รพ.กส.แจ้งตรวจพบเชื้อโควิด 19
-กักตัวอยู่ที่บ้าน เข้ารับการรักษาที่ รพ.กส.
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น