Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7633 | รายที่ 7634 | รายที่ 7635 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7634 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 20 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 กันยายน 2564 06.00น. – 11.00 น. 11.00น. – 11.15 น. 11.15น.- ตลอดวัน -พักอยู่บ้านกับครอบครัว ไปเล่นกับเพื่อนที่บ้าน หมู่ 5 ต.เชียงเครือ ประมาณ 10 นาที ใส่แมสใต้คาง นั่งชิดกัน 5-7 คน -พักอยู่บ้านกับครอบครัว
16-17 กันยายน 2564 ตลอดวัน -พักอยู่บ้านกับครอบครัว
18 กันยายน 2564 06.00น. – 11.00 น. 11.00น. – 11.15 น. 12.00น. – 13.00น. -พักอยู่บ้านกับครอบครัว ไปชื้อของร้านค้า หมู่ 8 ต.เชียงเครือ ใส่แมสตลอด เพื่อนๆ มาเล่นที่บ้าน กินน้ำแก้วเดี่ยวกัน ไม่ใส่แมส
19-21 กันยายน 2564 ตลอดวัน -พักอยู่บ้านกับครอบครัว
22 กันยายน 2564 ตลอดวัน -ทราบว่าเพื่อนที่คุยกันไปตรวจโควิด ผลพบเชื้อ เริ่มกักตัวที่บ้าน
23-26 กันยายน 2564 ตลอดวัน -พักอยู่บ้านกับครอบครัว
27 กันยายน 2564 08.30น.- 11.00น. 11.00น.-ตลอดวัน -เข้าตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ พักอยู่บ้านกับครอบครัว
28 กันยายน 2564 11.00 น. -ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด - 19 SARS-C๐V-2 และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น