Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7636 | รายที่ 7638 | รายที่ 7643 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7638 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 14 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง เดินทางไปในสถานที่มีผู้คนหนาแน่นหรือพลุกพล่าน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-18 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 9 คน
5-18 กันยายน 2564 10.00 - 19.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นที่บ้านเพื่อน ในละแวกเดียวกัน ไม่ได้ไปไหน
19 กันยายน 2564 08.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยไปเล่นที่บ้านเพื่อน และมีอาการไข้ ปวดหัว เจ็บคอ
19 กันยายน 2564 14.00 – 14.30 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมกับพี่สาว รับยาแล้วกลับบ้าน
20 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 9 คน ไม่ได้ไปไหน
21 กันยายน 2564 06.00 – 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ไปพบแพทย์ที่คลินิกหมอบดินทร์ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับพี่สาว
21 กันยายน 2564 09.10 – 09.20 น. ผู้ป่วยแวะเข้าร้าน 7-11 ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด แล้วกลับบ้าน
22-23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 9 คน ไม่ได้ไปไหน
24 กันยายน 2564 18.00 – 18.10 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปพบแพทย์ที่คลินิกหมอบดินทร์ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมพี่สาวกับพี่ชาย
24 กันยายน 2564 18.10 – 18.20 น. ผู้ป่วยแวะเข้าร้าน Lotus express ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด และจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส แล้วกลับบ้าน
25 กันยายน 2564 10.00 - 10.40 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปที่ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า พร้อมกับครอบครัวรวม 6 คน
25 กันยายน 2564 11.00 – 11.20 น. ผู้ป่วยไปซื้ออาหารที่ร้าน KFC ในห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า แล้วกลับบ้าน
26 กันยายน 2564 12.20 – 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปที่ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า พร้อมกับครอบครัวรวม 6 คน
26 กันยายน 2564 13.20 – 13.40 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ร้าน DIY ในห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า พร้อมกับพี่สาว แล้วกลับบ้าน
26 กันยายน 2564 18.20 – 18.30 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมพี่สาวกับพี่ชาย รับยาแล้วกลับบ้าน และแพทย์นัดตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 วันที่ 27 กันยายน 2564
27 กันยายน 2564 09.00 - 10.30 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถจักรยานยนต์ และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล
28 กันยายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
28 กันยายน 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น