Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7646 | รายที่ 7647 | รายที่ 7649 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7647 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 33 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7638 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 - 22 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 9 คน
23 กันยายน 2564 09.00 - 16.30 น. ผู้ป่วยขับรถแทรกเตอร์ ไปที่ไร่มันของเพื่อน มีเพื่อนทำงานร่วมกันรวม 8 คน
23 กันยายน 2564 18.00 – 19.00 น. ผู้ป่วยไปกินข้าวที่บ้านเพื่อน
24 กันยายน 2564 18.00 – 18.10 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พาน้องสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7638 กาฬสินธุ์) ไปพบแพทย์ที่คลินิกหมอบดินทร์ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมน้องสะใภ้ แล้วกลับบ้าน
24 กันยายน 2564 19.00 – 20.00 น. ผู้ป่วยไปกินข้าวที่บ้านเพื่อน รวม 4 คน
25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 9 คน
26 กันยายน 2564 18.20 – 18.30 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พาน้องสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7638 กาฬสินธุ์) ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมกับน้องสะใภ้ รับยาแล้วกลับบ้าน
26 กันยายน 2564 20.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
27 กันยายน 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านพักหมู่ 3 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพี่ชายขับรถจักรยานยนต์มารับ
28 กันยายน 2564 07.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับมาบ้านที่หมู่ 5 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
28 กันยายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยทราบว่าน้องสาวตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
28 กันยายน 2564 11.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถกู้ชีพ อบต.สะอาดไชยศรี และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล
29 กันยายน 2564 09.30 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
29 กันยายน 2564 13.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น