Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7647 | รายที่ 7649 | รายที่ 7651 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7649 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 6 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ที่ระบาดในตำบลเชียงเครือ. รายที่ 7684


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-20 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน มีเพื่อนมาเล่นด้วย 4-5 คน พากันออกไปซื้อขนมที่ร้านค้า เป็นบางเวลา
21ก.ย.64 08.30น.-1030น. - ผู้ป่วยไปวัดบ้านแกเปะกับแม่ (ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน)
22-27 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน มีเพื่อนมาเล่นด้วย 4-5 คน พากันออกไปซื้อขนมที่ร้านค้า เป็นบางเวลา เริ่มมีอาการไอ
28 ก.ย. 64 08.30 น. -11.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน พักที่บ้าน
29 ก.ย. 2564 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น