Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7651 | รายที่ 7652 | รายที่ 7654 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7652 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 12 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ที่ระบาดในตำบลเชียงเครือ รายทึ่ 7615


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-24 ก.ย. 64 06.00 - 16.00น.
16.00-18.00 น.
18.00 เป็นต้นไป
- ผู้ป่วยอยู่บ้าน ไปซื้อขนม ร้านค้า หมู่ 6 และไปเล่นกับหลานผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7615 ที่บ้านเกือบทุกวัน
- ผู้ป่วยไปเตะบอลที่สนามข้างป้อมสายตรวจตำรวจ ตำบลเชียงเครือ กับเพื่อนเด็กในหมู่ที่ 6
- พักผ่อนที่บ้าน
25-27ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยทราบว่า ร้านค้าที่ผู้ป่วยไปซื้อของบ่อยๆและไปเล่นกับหลานเจ้าของร้าน เป็นผู้ป่วยยืนยัน จึงทำการกักตัวเองที่บ้าน
28 ก.ย. 64 07.00-12.00น.
13.00 –15.00 น
15.00น.เป็นต้นไป
-อยู่บ้านมีหลานข้างบ้านอายุ 2 ปี เดินเข้ามาเล่นด้วย
- ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 หน่วยตรวจเชิงรุก รพ.สต.แกเปะ
- ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน พักที่บ้าน
29 ก.ย. 2564 10.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 และเข้ารักษาตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น