Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7654 | รายที่ 7655 | รายที่ 7656 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7655 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 55 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสชิดใกล้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดยืนยัน รายที่ 7612


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-19 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านขายผลไม้ มีเพื่อนบ้านมาเล่นด้วยเป็นบางครั้ง
20 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ห่อข้าวต้มมัดอยู่บ้านทั้งวัน
21 กันยายน 2564 07.00-18.00 ทำบุญที่วัดสะอาดโพธิ์ศรี อยู่วัดทั้งวัน สวมหน้ากากตลอด ตอนกลางวันรับประทานอาหารเที่ยงมีเพื่อนร่วมวง4คน
22-24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านขายผลไม้ มีเพื่อนบ้านมาเล่นด้วยเป็นบางครั้ง
25-26 กันยายน 2564 05.00-19.00 น. ไปหาปลาที่เขื่อนลำปาว โดยรถกระบะ นั่งด้านในรวมกัน สวมหน้ากากอนามัย ทานข้าวร่วมกัน
27 กันยายน 2564 06.00 น. 14.00 น. ไปเก็บผักที่บ้านเพื่อนบ้าน ยืนคุยกัน 3 คน ลูกสาวซื้อแถบตรวจคัดกรองมาให้ตรวจทุกคนในบ้านเนื่องจากมีเพื่อนบ้านป่วยโควิด19 ผล ATK Positive จึงกักตัวอยู่บ้านตลอด
28 กันยายน 2564 09.00-10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดที่ตลาดนัดชุมชนแกเปะ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เสร็จแล้วเดินทางกลับมากักตัวสังเกตอาการต่อที่บ้าน
29 กันยายน 2564 06.00-10.00 น. 10.00 น. กักตัวที่บ้าน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น