Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7656 | รายที่ 7657 | รายที่ 7658 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7657 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 56 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : อาการป่วย ไข้ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน รายที่ 7615


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-20/9/64 02.00-05.00 น.
06.00-14.00 น.
15.00- 02.00 น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
- เข็นรถ เข็นขายของ ในหมู่บ้านหมู่ที่ 5-10 ในชุมชนแกเปะ
- พักผ่อนที่บ้าน เตรียมของขายวันต่อไป
21/9/64 06.00-10.00น
10.00 น -ทั้งวัน
- ไปทำบุญที่วัด
- อยู่บ้านพักผ่อน
22/9/64 02.00-05.00 น.
06.00-14.00น.
15.00- 02.00 น.
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
- เข็นรถ เข็นขายของ ในหมู่บ้านหมู่ที่ 5-10 ในชุมชนแกเปะ
- พักผ่อนที่บ้าน เตรียมของขายวันต่อไป
23/9/64 06.00-20.00น.
20.00-21.00 น.
21.00-06.00 น.
- อยู่บ้าน งดเปิดร้านเนื่องจากข่าวการแพร่ระบาดของโควิด 19
- ไปร่วมงานศพ กลับมามีอาการไข้ ปวดศรีษะ
24/9/64 - 06.00-14.00น.
14.00-16.00 น.
16.00-06.00น.
- อยู่บ้าน
- ไปร่วมงานศพ ที่ดอนธรรม กลับมามีอาการไข้
- อยู่บ้าน
25/9/64 - ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน
26/9/64 06.00-10.00น.
10.00 -12.00น
12.00-20.00 น.
20.00-06.00น.
อยู่บ้าน
- ไปรับการรักษาที่คลินิกหมออรชร มีเจ้าหน้าที่คลินิก 1 คนมีคนไข้ 3 คน ทุกคน ไม่มีการสัมผัสพูดคุยกัน
- ขายของที่บ้าน
-อยู่บ้าน
27/9/64 02.00-06.00น.
06.00 -02.00น
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
- ขายของที่บ้าน
28/9/64 02.00-06.00 น.
06.00 -13.00 น
13.00-16.00 น.
16.00-06.00 น
- ซื้อของตลาดเกษตร ,ตลาดทุ่งนาทอง
- ขายของที่บ้าน
- ไปรับการตรวจโควิด 19 ที่ รพ.สต.
- กักตัวอยู่ที่บ้าน
29/9/64 06.00-10.00น.
10.00 น.
- กักตัวอยู่ที่บ้าน
- ได้รับแจ้งผลตรวจ โควิด 19 เป็นผลบวก รถโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุรับไปรักษาตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น