Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7657 | รายที่ 7658 | รายที่ 7659 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7658 สหัสขันธ์

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 14 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสหัสขันธ์ ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตนราธิวาส จังหวัด กาฬสินธุ์ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 27/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
15 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
29 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.สนามอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
29 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น