Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7658 | รายที่ 7659 | รายที่ 7662 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7659 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 18 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7638 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 - 18 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 9 คน
15 - 18 กันยายน 2564 18.00 – 18.05 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ร้านค้าในชุมชน พร้อมกับน้องสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7638 กาฬสินธุ์) โดยรถจักรยานยนต์ เกือบทุกวัน
19 กันยายน 2564 14.00 – 14.30 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ พาน้องสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7638 กาฬสินธุ์) ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนจาน รับยาแล้วกลับบ้าน
20 กันยายน 2564 06.00 – 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ พาน้องสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7638 กาฬสินธุ์) ไปพบแพทย์ที่คลินิกหมอบดินทร์ จ.ร้อยเอ็ด
20 กันยายน 2564 09.10 – 09.20 น. ผู้ป่วยแวะเข้าร้าน 7-11 ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด แล้วกลับบ้าน
21 กันยายน 2564 07.30 – 09.00 น. ผู้ป่วยไปงานบุญข้าวสาก ที่วัดสะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับครอบครัวรวม 4 คน
22 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 9 คน ไม่ได้ไปไหน และผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ
23 กันยายน 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ไปที่ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า พร้อมกับพี่สาว แล้วกลับบ้าน
24 กันยายน 2564 18.00 – 18.10 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พาน้องสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7638 กาฬสินธุ์) ไปพบแพทย์ที่คลินิกหมอบดินทร์ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับพี่ชาย
24 กันยายน 2564 18.10 – 18.20 น. ผู้ป่วยแวะเข้าร้าน Lotus express ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด แล้วกลับบ้าน
25 กันยายน 2564 10.00 - 10.40 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปที่ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า พร้อมกับครอบครัวรวม 6 คน
25 กันยายน 2564 11.00 – 11.20 น. ผู้ป่วยไปซื้ออาหารที่ร้าน KFC ในห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า แล้วกลับบ้าน
26 กันยายน 2564 07.00 – 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปพบแพทย์ที่คลินิกหมอบดินทร์ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมน้องสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7638 กาฬสินธุ์) กับพี่ชาย แล้วกลับบ้าน
26 กันยายน 2564 12.20 – 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปที่ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า พร้อมกับครอบครัวรวม 6 คน
26 กันยายน 2564 13.20 – 13.40 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ร้าน DIY ในห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า พร้อมกับน้องสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7638 กาฬสินธุ์) แล้วกลับบ้าน
26 กันยายน 2564 18.20 – 18.30 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พาน้องสาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7638 กาฬสินธุ์) ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดอนจาน พร้อมกับพี่ชาย รับยาแล้วกลับบ้าน
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 9 คน ไม่ได้ไปไหน
28 กันยายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยทราบว่าน้องสาวตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
28 กันยายน 2564 11.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน โดยรถกู้ชีพ อบต.สะอาดไชยศรี และกลับไปกักตัวที่บ้าน รอฟังผล
29 กันยายน 2564 09.30 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
29 กันยายน 2564 13.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น