Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7662 | รายที่ 7664 | รายที่ 7665 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7664 สมเด็จ

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 20 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จ ประกอบอาชีพ นักศึกษา อำเภอ/เขตอ.เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
27 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
26 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ราชพฤกษ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว LQ ต.หมูม่น จังหวัดกาฬสินธุ์
28 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น