Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7664 | รายที่ 7665 | รายที่ 7666 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7665 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 36 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยโควิด19 รายที่ 7620


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-24/9/64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน และไปทุ่งนา
25/9/64 06.00-08.00 น.
08.00-17.00 น.
17.00-06.00 น.
-อยู่บ้าน
-ไปรับจ้างถอนมันกับเพื่อน 6 คน
-อยู่บ้าน
26/9/64 - ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน
27/9/64 07.00-07.30น.
04.00 -10.00น
- ไปซื้อของที่ร้านค้าหมู่ที่ 6 ซึ่งตอนสายๆ เจ้าของร้านได้รับการแจ้งว่าติด โควิด 19
- กักตัวอยู่บ้าน
28/9/64 06.00-12.00 น.
12.00 -13.00 น
13.00-16.00 น.
16.00-06.00 น.
- กักตัวอยู่ที่บ้าน กับภรรยา และลูก
-ทานข้าวกับภรรยา และลูกโดยมีน้องสาวมาทานข้าวและนั่งพูดคุยกัน
- ตรวจโควิด19 ที่ รพ.สต.แกเปะ
-กักตัวอยู่บ้าน
29/9/64 06.00-10.00น.
10.00
- กักตัวอยู่ที่บ้าน
- ได้รับแจ้งผลตรวจ โควิด 19 เป็นผลบวก
- กักตัวอยู่บ้าน รอรับตัวไปรักษาที่ รพ.กส.
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น