Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7665 | รายที่ 7666 | รายที่ 7673 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7666 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 57 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูกใส ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ที่ระบาดตำบลเชียงเครือ. รายที่ 7563


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 - 24 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน
20-26 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน หลานผู้ป่วย (ผู้ป่วยยืนยัน) มาเล่นที่บ้าน และเป็นผู้เลี้ยงดูหลาน
27ก.ย. 64 08.30 น. -11.30 น. - ผู้ป่วยอยู่บ้าน ทราบผล ผู้ป่วยยืนยัน (พี่สาวเจ้าของร้านค้า) และหลานที่มาให้ดูแล 2 วันก่อน พบเชื้อ จึงกักตัวที่บ้านเฝ้าระวังอาการ
28 ก.ย. 64 08.30 น. -11.30 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน พักที่บ้าน
29 ก.ย. 2564 10.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น