Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7673 | รายที่ 7676 | รายที่ 7677 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7676 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ เด็กเล็ก/ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7739


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
12 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ได้รับแจ้งจากเพื่อนมารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7739) ที่ จ.ขอนแก่น ติดเชื้อโควิด19
13 ตุลาคม 2564 10.00-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
14 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19(SAR-CoV-2)
- เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมารดา(ผู้ป่วยรายที่ 7739)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น