Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7676 | รายที่ 7677 | รายที่ 7678 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7677 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปทำบุญพร้อมครอบครัว 6 คน ที่บ้านเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
22 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - ขุดมันสำปะหลัง ที่ไร่หลังบ้าน กับเพื่อนบ้าน 4 คน
22 กันยายน 2564 ช่วงบ่าย - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน มีอาการไอเล็กน้อย
24 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
24 กันยายน 2564 16.00น. - พาแม่ของแฟนเข้ารักษาที่คลินิกนายแพทย์นพพล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
25 กันยายน 2564 06.00-15.00 น. - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
25 กันยายน 2564 15.00-18.00 น. - ไปตลาดคลองถม ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก - ไปร้านคอมพิวเตอร์ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น - ไปซื้อเนื้อหมูที่บ้านกุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
27 กันยายน 2564 08.00-12.00 น. – เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ที่ ศาลา SML บ้านคำไฮ ม.8
27 กันยายน 2564 ช่วงบ่าย – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
28 กันยายน 2564 08.00 น. – ซื้ออาหารที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
28 กันยายน 2564 08.00-12.00 น. -ไปศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมญาติ 2คน ได้พบกับทนาย 1 คน
28 กันยายน 2564 13.00-18.00 น. – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน และได้รับแจ้งจากญาติที่บ้านเหล่าดอกไม้ ว่าคนที่ไปร่วมทำบุญ มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
28 กันยายน 2564 13.00-18.00 น. - ประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคำไฮ แจ้งประวัติเสี่ยงเพื่อขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวอยู่ที่บ้าน
29 กันยายน 2564 ช่วงเช้า -กักตัวอยู่ที่บ้าน
29 กันยายน 2564 13.00-17.00 น. -เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ผล ATK พบเชื้อโควิด-19 และกลับมากักตัวที่บ้านเพื่อรอผลที่บ้าน
30 กันยายน 2564 07.30 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
30 กันยายน 2564 10.30 น. -เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น