Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7677 | รายที่ 7678 | รายที่ 7679 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7678 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นญาติที่เดินทางมาจากจ.อุดรธานี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-19 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
17 กันยายน 64 17.00 น. ญาติเดินทางมาเยี่ยมจากจ.อุดรธานี
20 กันยายน 64 10.30-15.30น. ไปหาเพื่อนที่บ้าน หมู่ 2 ตำบลดงมูล
21 กันยายน 64 06.00-08.30น. ไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้าน
21 กันยายน 64 11.00-13.00 น. ไปทุ่งนา
22 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน และเริ่มมีอาการไข้ ไอ
23 กันยายน 64 ตลอดช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
23 กันยายน 64 18.00-20.00น. ไปร่วมงานศพในชุมชน ม.7 บ้านหนองแข้ ต.ดงมูล
24 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
25 กันยายน 64 09.00-12.00น. ไปร่วมงานศพ ม.7 บ้านหนองแข้ ต.ดงมูล
26 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน ไปทุ่งนาและพักอยู่บ้าน
27 กันยายน 64 09.00-12.00น. ไปสถาบันการเงินบ้านนาสาร ต.หนองกุงศรี และกลับบ้าน
28 กันยายน 64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
28 กันยายน 64 14.00-15.00น. ไปธนาคารออมสินสาขาหนองกุงศรี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
28 กันยายน 64 ช่วงเย็น ญาติจากจ.อุดรธานี โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด 19
29 กันยายน 64 13.00-16.00 เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ได้รับการตรวจด้วยATK มีผลพบเชื้อ จึงได้ส่งตรวจด้วยวิธีRT-PCR และการ เอกชเรย์ปอด พร้อมได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
30 กันยายน 64 08.30น. ผลตรวจRT-PCR มีผลพบเชื้อโควิด-19 ได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น