Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7678 | รายที่ 7679 | รายที่ 7680 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7679 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปทำบุญพร้อมครอบครัว 6 คน ที่บ้านเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
22 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - เข้าร่วมอบรมเยาวชน ที่เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
22 กันยายน 2564 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารที่ร้านอาหารตามสั่งพร้อมเพื่อน 2 คน
22 กันยายน 2564 13.00-15.00 น. – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
22 กันยายน 2564 15.00-18.00 น. – ไปตีแบตมินตัน ที่รร.หนองกุงศรีวิทยาคาร กับครู 3 คน และรุ่นน้อง 2 คน
23-24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
25 กันยายน 2564 06.00-15.00 น. - อยู่บ้านมีไข้ต่ำๆ - ไปซื้อของที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
25 กันยายน 2564 15.00-18.00 น. - ไปตลาดคลองถม ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก - ไปร้านคอมพิวเตอร์ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น - ไปซื้อเนื้อหมูที่บ้านกุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
26 กันยายน 2564 08.00-12.00 น. – ไปบ้านเพื่อน ที่บ้านหนองแฝก ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี
26 กันยายน 2564 12.00-18.00 น. - ไปร้านซ่อมโทรศัพท์ ที่อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พร้อมเพื่อน 2 คน - กิน KFC ที่ Big C อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พร้อมเพื่อน 2 คน
26 กันยายน 2564 12.00-18.00 น. - กิน KFC ที่ Big C อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พร้อมเพื่อน 2 คน
27 กันยายน 2564 08.00-12.00 น. – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
27 กันยายน 2564 12.00-13.00 น. – ซื้อส้มตำที่ร้านตรงข้ามกับร้านขายหมูกะทะ อ.หนองกุงศรี - แวะเติมน้ำมัน ที่ปั๊ม ปตท.หนองกุงศรี
27 กันยายน 2564 13.00-18.00 น. – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
28 กันยายน 2564 09.00-13.00 น. – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
28 กันยายน 2564 13.00-18.00 น. – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน และได้รับแจ้งจากญาติที่บ้านเหล่าดอกไม้ ว่าคนที่ไปร่วมทำบุญ มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
28 กันยายน 2564 13.00-18.00 น. - ประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคำไฮ แจ้งประวัติเสี่ยงเพื่อขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวอยู่ที่บ้าน
29 กันยายน 2564 ช่วงเช้า -กักตัวอยู่ที่บ้าน
29 กันยายน 2564 13.00-17.00 น. -เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ผล ATK พบเชื้อโควิด-19 และกลับมากักตัวที่บ้านเพื่อรอผล PCR
30 กันยายน 2564 07.30 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
30 กันยายน 2564 10.30 น. -เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น