Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7680 | รายที่ 7681 | รายที่ 7684 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7681 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 65 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : DM HT CKD
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจังหวัดมหาสาคาม


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ไปทำบุญพร้อมครอบครัว 6 คน ที่บ้านเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - นั่งใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9485 จังหวัดมหาสารคาม
21 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ร้องสรภัญญะร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9485 จังหวัดมหาสารคาม
22-23 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน มีอาการไข้ และไอ
24 กันยายน 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน มีอาการไข้ และไอ
24 กันยายน 2564 16.00น. - เข้ารักษาที่คลินิกนายแพทย์นพพล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ กับลูกสาวและลูกเขย
25 กันยายน 2564 06.00-15.00 น. - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
25 กันยายน 2564 15.00-18.00 น. - ไปตลาดคลองถมพร้อมคนในครอบครัว 4 คน ที่ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก และดูดวงให้ คนที่มาตลาด 1 คน
25 กันยายน 2564 15.00-18.00 น. - ไปร้านคอมพิวเตอร์ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
25 กันยายน 2564 15.00-18.00 น. - ไปซื้อเนื้อหมูที่บ้านกุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
26 กันยายน 2564 08.00-12.00 น. – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
26 กันยายน 2564 12.00-16.00 น. - ไปซื้อผลไม้ที่ ตลาดสดหนองริวหนัง อ.หนองกุงศรี กับสามี
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
28 กันยายน 2564 08.00-12.00 น. -ไปศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมญาติ 2คน ได้พบกับทนาย 1 คน
28 กันยายน 2564 13.00-18.00 น. – อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน และได้รับแจ้งจากญาติที่บ้านเหล่าดอกไม้ ว่าคนที่ไปร่วมทำบุญ มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9485 จังหวัดมหาสารคาม)
28 กันยายน 2564 13.00-18.00 น. - ประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคำไฮ แจ้งประวัติเสี่ยงเพื่อขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวอยู่ที่บ้าน
29 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 กันยายน 2564 13.00-17.00 น. -เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ผล ATK พบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
30 กันยายน 2564 07.30 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น