Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7681 | รายที่ 7684 | รายที่ 7686 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7684 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 40 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่ 7613


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 - 19 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน และไปทุ่งนาของตัวเอง
20 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยเตรียมของทำบุญประจำภายในบ้านตัวเอง มีเพื่อนข้างบ้านมาทำด้วย 1 คน
21 ก.ย. 64 08.40น.-10.30น. - ไปทำบุญที่วัดพร้อมลูกชาย 1 คน (เป็นผู้ป่วยยืนยันเช่นกัน)
22-26 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน และมีเพื่อนบ้านมาเล่นด้วย 1 คน ในวันที่ 26 ก.ย.64
27ก.ย. 64 08.30 น. -11.30 น. - ผู้ป่วยอยู่บ้าน ทราบผล ผู้ป่วยยืนยัน ในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ จึงกักตัวที่บ้านเฝ้าระวังอาการ
28 ก.ย. 64 08.30 น. -11.30 น. - เริ่มมีอการไอ น้ำมูกใส จึงเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน พักที่บ้าน
29 ก.ย. 2564 10.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น