Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7686 | รายที่ 7687 | รายที่ 7688 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7687 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
18-26 กันยายน 2564 -รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับผู้ป่วยรายยืนยันที่ 7678 ทุกวันตอนเที่ยง
27 กันยายน 2564 09.00-10.00 น. -ทำธุระที่ธนาคาร ธกส. สาขาหนองกุงศรีเดินทางไปคนเดียว สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
27 กันยายน 2564 10.00-10.30 น. -รับประทานก๊วยเตี๋ยวที่หน้าธนาคาร ธกส.และเดินทางกลับบ้าน
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่บ้าน
28 กันยายน 2564 16.00 น. -เดินตลาดตอนเย็นบ้านหนองหิน สวมใส่หน้ากากอนามัยบ้างบางครั้ง
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และทราบว่าเพื่อนมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
30 กันยายน 2564 13.30 น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด - 19 ที่รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผลตรวจพบเชื้อ จึงได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR และเอกชเรย์ พร้อมทั้งเดินทางกลับกักตัวรอผลที่บ้าน
1 ตุลาคม 2564 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น