Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7687 | รายที่ 7688 | รายที่ 7689 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7688 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ จนท.อบต. ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 กันยายน 2564 08.30-16.30น. ทำงานที่อปท.ตำบล
17 กันยายน 2564 17.30-18.00น. เพื่อนร่วมงาน(ที่มีผลinconclusive) และเพื่อนที่เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี แวะทักทาย(ผู้ป่วยยืนยันจ.อุดรธานี) พูดคุยด้วยที่บ้าน
18 กันยายน 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
18 กันยายน 2564 12.00-12.30น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพาสุนัขไปอาบน้ำที่คลินิกรักษาสัตว์ อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น และสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
18 กันยายน 2564 12.30-14.00น. ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า อ.กระนวน จังหวัดกาฬสินธุ์ และสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
18 กันยายน 2564 12.30-14.00น. เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อน ม.7 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี (บ้านเพื่อนร่วมงานที่มีผลinconclusive และผู้ป่วยรายที่ 7678 ) มีผู้ร่วมกิจกรรมรับประทานอาหาร 5-6 คน รวมกับเพื่อนที่มาจากจังหวัดอุดรธานีด้วย และเดินทางกลับบ้านตัวเอง
19 กันยายน 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
19 กันยายน 2564 12.00-17.00น. เดินไปรับประทานอาหารที่ร้านบ้านย่าคาเฟ่ อ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาสินธุ์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมรับประทานอาหาร 4 คน (รวมกับเพื่อนที่มาจากจังหวัดอุดรธานีและเพื่อนร่วมงานที่มีผลinconclusive ) และเดินทางกลับบ้าน
20-24 กันยายน 2564 08.30-16.30น. ทำงานที่อปท.ตำบล มีเพื่อนร่วมงานในฝ่ายจำนวน 10 คน มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยบ้างบางครั้ง
25 กันยายน 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
25 กันยายน 2564 10.00-11.00น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปทำธุระที่ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปพร้อมเพื่อน จำนวน 3 คน (เพื่อนที่มาจากจังหวัดอุดรธานีและเพื่อนร่วมงานที่มีผลinconclusive ) มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยบ้างบางครั้ง
25 กันยายน 2564 12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านแก้วมังกร ในเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเพื่อนจำนวน 3 คน (เพื่อนที่มาจากจังหวัดอุดรธานีและเพื่อนร่วมงานที่มีผลinconclusive ) และเดินทางกลับบ้าน
25 กันยายน 2564 15.00น. พักอยู่ที่บ้านที่อำเภอหนองกุงศรี
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านที่อำเภอหนองกุงศรี
27 กันยายน 2564 08.30-16.30น. ทำงานที่อปท.ตำบล มีเพื่อนร่วมงานในฝ่ายจำนวน 10 คน มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยบ้างบางครั้ง
27 กันยายน 2564 12.00-13.00 น. แวะไปรับประทานอาหารเที่ยงที่บ้านพี่สาว ม.4 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี
28 กันยายน 2564 08.30-12.00น. ทำงานที่อปท.ตำบล มีเพื่อนร่วมงานในฝ่ายจำนวน 10 คน มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยบ้างบางครั้ง
28 กันยายน 2564 12.00 น. แวะไปรับประอาหารเที่ยงที่บ้านเพื่อน ม.7 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี
28 กันยายน 2564 13.30น. เดินทางไปทำธุระที่ในเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยบ้างบางครั้ง
28 กันยายน 2564 15.30น. ไปซื้อของที่ร้านห้องเย็นโอเล่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
28 กันยายน 2564 ช่วงเย็น ทราบว่าเพื่อนจังหวัดอุดรธานี มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านที่อำเภอหนองกุงศรี
30 กันยายน 2564 ช่วงเช้า เดินทางไปหาเพื่อนที่อ.นาคู
30 กันยายน 2564 11.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่ รพ.นาคู ได้รับการตรวจATK มีผลพบเชื้อ และได้รับการส่งตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR
30 กันยายน 2564 14.00น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวถึง รพ.หนองกุงศรี เพื่อเข้ารับการเอกชเรย์ปอด
1 ตุลาคม 2564 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น