Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7688 | รายที่ 7689 | รายที่ 7690 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7689 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านทั้งวัน
17 กันยายน 2564 15.30 น. -มีญาติมาจากจังหวัดอุดรธานี (ผลตรวจพบเชื้อ)
18 กันยายน 2564 07.00 – 09.00 น. -ไปทำบุญที่วัดบ้านหนองแข้ ต.ดงมูล สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
19 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านทั้งวัน
20-24 กันยายน 2564 08.30-16.30 น. -ทำงานที่สหกรณ์การเกษตร อำเภอหนองกุงศรี (เพื่อนร่วมงาน 11 คน) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
20-24 กันยายน 2564 12.00-13.00 น. -รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานที่สำนักงาน
25-26 กันยายน 2564 08.30-17.00 น. -ไปจุดรับซื้อมันที่ลานมันสหกรณ์การเกษตร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
27 กันยายน 2564 08.30-16.30 น. -เดินทางมาทำงานด้วยรถยนต์ส่วนตัว และกลับบ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
28 กันยายน 2564 08.30-16.30 น. -เดินทางมาทำงานด้วยรถยนต์ส่วนตัว และกลับบ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
28 กันยายน 2564 ช่วงเย็น -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ของญาติที่จังหวัดอุดรธานี
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่ที่บ้าน
30 กันยายน 2564 ช่วงเช้า -กักตัวอยู่ที่บ้าน
30 กันยายน 2564 13.30 -16.00น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK มีผลตรวจพบเชื้อ จึงตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR
1 ตุลาคม 2564 08.00น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น