Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7689 | รายที่ 7690 | รายที่ 7691 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7690 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 67 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านทั้งวัน
17 กันยายน 2564 15.30 น. -มีญาติมาจากจังหวัดอุดรธานี (ผลตรวจพบเชื้อ)
18 กันยายน 2564 07.00 – 09.00 น. -ไปทำบุญที่วัดบ้านหนองแข้ ต.ดงมูล
19-27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านและไปทุ่งนา
19-27 กันยายน 2564 12.00 น. -ไปรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับเพื่อนสนิทที่ บ้านโนนกะเดา ต.ดงมูล (ประมาณ 10คน) และกลับบ้าน
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านและไปทุ่งนา เริ่มมีอาการเจ็บคอ
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านและทราบผลญาติ มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
30 กันยายน 2564 13.30 น. -เข้ารับการตรวจ ATK ที่รพ.หนองกุงศรี มีผลพบเชื้อโควิด-19 จึงส่งตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกลับกักตัวที่บ้านเพื่อรอผล
1 ตุลาคม 2564 08.00น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น