Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7690 | รายที่ 7691 | รายที่ 7692 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7691 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ไร่นา (มีญาติจากจังหวัดอุดรธานีร่วมอาศัยอยู่ด้วย) มีการสัมผัสกับครอบครัวด้วยการร่วมรับประทานอาหาร พูดคุยด้วยกันทุกวัน
18 กันยายน 2564 07.00-09.00น. ไปทำบุญที่วัด สวมหน้ากากอนามัยตอดเวลา
18 กันยายน 2564 09.00-17.00น. พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ทุ่งนา
19-26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ไร่นา
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ไร่นา และมีอาการเจ็บคอ
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และออกไปทำงานที่ไร่นา และทราบว่าญาติจังหวัดอุดรธานี มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักกักตัวอยู่ที่บ้าน
30 กันยายน 2564 ช่วงเช้า พักกักตัวอยู่ที่บ้าน
30 กันยายน 2564 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ได้รับการตรวจด้วยATK มีผลพบเชื้อ จึงได้ส่งตรวจด้วยวิธีRT-PCR และการเอกชเรย์ปอด พร้อมได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
1 ตุลาคม 2564 08.30น. ผลตรวจ RT-PCR มีผลพบเชื้อโควิด-19 ได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น