Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7694 | รายที่ 7695 | รายที่ 7696 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7695 สมเด็จ

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 38 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จ ประกอบอาชีพ ทหารเรือ นปข. อำเภอ/เขตโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 27/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
30 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
29 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.สรรพประสิทธิประสงค์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว CI อ.สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
30 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น